Radom. Rondo Dmowskiego.

Rondo R. Dmowskiego widziane z ul. W. C. Kwiatkowskiego. (ajt, 2007-02-17)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: