Radom. Krzyż przy ul. Brzustowskiej 61.

Krzyż przy ul. Brzustowskiej. (ajt, 2015-04-26)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: