Radom. Krzyż przy ul. Brzustowskiej.

ul. Brzustowska, widok w kierunku zachodnim. Po lewej krzyż. (ajt, 2015-04-26)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: