Radom. Kapliczka Zbrowskiego/Gołębiowska.

Kapliczka przy skrzyżowaniu ul. S. Zbrowskiego z ul. Gołębiowską. (ajt, 2019-08-25)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: