Ulica Źródłowa

  Zobacz na mapie

 

 

 

Ulica Źródłowa prowadzi na południe od skrzyżowania z ulicami Grzebieniową i Idalińską. Krzyżuje się z ulicami Milenijną, Galla Anonima, Janiszpolską, L. Braille'a, Wodociągową, Studzienną, S. Banacha i Sołtykowską.