Ulica Adama Naruszewicza

  Zobacz na mapie

Ulica Adama Naruszewicza prowadzi od ul. Wiertniczej do ul. Janiszpolskiej. Krzyżuje się z ul. W. Syrokomli.