Ulica Adolfa Tochtermana

  Zobacz na mapie

^nbsp;

^nbsp;


Skrzyzowanie ul. Lekarskiej z ul. Tochtermana

Ulica Adolfa Tochtermana prowadzi od ul. R. Traugutta do ul. Podwalnej, krzyżując się po drodze z ulicami Bernardyńską i Lekarską.