Ulica Aleksandra Niedbalskiego

  Zobacz na mapie

Ulica Aleksandra Niedbalskiego prowadzi od ul. J. K. Trzebińskiego do ul. gen. F. Christianiego.