Ulica Aleksandra Tybla

  Zobacz na mapie


Widok z ul. M. Reja

 


Nieco dalej

Ulica Aleksandra Tybla prowadzi od ul. M. Reja do ulic Warzywnej i Koszarowej, krzyżując się z ulicami o. H. Czumy i Grochową.

Dawne nazwy ulicy to Nowa i Benedyktyńska.