Ulica Alfonsa Wicherka

  Zobacz na mapie


Widok z ul. Planty

Ulica Alfonsa Wicherka prowadzi na południe od ul. Planty.

Wcześniejsza nazwa: Hanki Sawickiej (wtedy ulica była nieco dłuższa i dochodziła do ul. Mariackiej).