Ulica Borowa

  Zobacz na mapie

 

 

 

Ulica Borowa prowadzi od ul. Idalińskiej do Janiszpolskiej, krzyżując się z ul. W. Syrokomli.