Budynek loży masońskiej

  Zobacz na mapie


Widok od strony Resursy Obywatelskiej

 


Tablica informacyjna

W tym budynku (ul. J. Malczewskiego 7), zbudowanym wg projektu Jakuba Kubickiego, działała w latach 1816-1821 loża masońska „Jutrzenka Wschodząca”, założona w Radomiu w roku 1814. Od 1822 r. mieścił się tu szpital wojskowy, od 1863 r. urząd powiatowy, od 1918 r. Sąd Pokoju, a w latach 1939-1973 ponownie szpital. Od roku 1975 w budynku zagościła Prokuratura Wojewódzka, a obecnie mieści się Prokuratura Okręgowa.