Ulica Dworska

  Zobacz na mapie


Widok od strony ul. S. Czarnieckiego

Ulica Dworska prowadzi od ul. S. Czarnieckiego do ul. S. Wernera. Krzyżuje się z ul. Warneńską.