Ulica Filtrowa

  Zobacz na mapie

Ulica Filtrowa prowadzi od ul. 25 Czerwca w kierunku wschodnim, krzyżując się po drodze z ul. H. Siemiradzkiego (dojazd do ul. Wodnej). Końcowy odcinek ulicy jest ślepy.