Ulica Iglasta

  Zobacz na mapie

Ulica Iglasta prowadzi od ul. Folwarcznej do ul. Stefana Czarnieckiego. Krzyżuje się z ulicami Myśliwską, Modrą, Chłodną, Polną i Jana Chryzostoma Paska.