Ulica Jana Brzechwy

  Zobacz na mapie

Ulica Jana Brzechwy prowadzi od ul. K. I. Gałczyńskiego w kierunku ul. J. Tuwima (od tej strony brak przejazdu, jest tylko wąski chodnik między ogrodzonymi posesjami). Krzyżuje się z ul. J. Korczaka.