Ulica Jana Kochanowskiego

  Zobacz na mapie

Ulica Jana Kochanowskiego prowadzi od ul. Lubelskiej do ul. Odrodzenia. Krzyżuje się z ulicami Zwoleńską, Puławską i Pomorską.