Ulica Jana Bolesława Ożoga

  Zobacz na mapie


Widok z ul. ks. J. Ziei na teren, gdzie ma być ulica Ożoga

Ulica Jana Bolesława Ożoga została wytyczona jako krótka uliczka, prowadząca na wschód od ul. ks. J. Ziei.