Ulica Juliusza Osterwy

  Zobacz na mapie


Widok od strony ul. S. Jaracza

 


Nieco dalej, w prawo dojazd do ul. T. Kościuszki

 


Widok w kierunku ul. S. Jaracza

Ulica Juliusza Osterwy prowadzi od ul. S. Jaracza w kierunku ul. Planty, krzyżując się po drodze z ul. W. Bogusławskiego.