Ulica Juranda

  Zobacz na mapie


Widok od strony ul. Warszawskiej

Ulica Juranda prowadzi od ul. Warszawskiej do ul. Kasztelańskiej. Krzyżuje się z ul. Ks. J. Ziei.