Ulica Kalinowa

  Zobacz na mapie

Ulica Kalinowa prowadzi od ul. Idalińskiej do ul. Pięknej. Krzyżuje się z ul. Łomżyńską.