Ulica Kamienna

  Zobacz na mapie


Widok w stronę ul. Zalewowej

Ulica Kamienna prowadzi od ul. gen. W. Sikorskiego do ul. Zalewowej.