Kościół św. Wacława

  Zobacz na mapie

 

 

 


Widok od strony ul. Św. Wacława

 


Stara płyta nagrobna

Fundowany w 1216r. przez księcia Leszka Białego, uposażony przez Bolesława Wstydliwego. Od 1222r. był parafialnym kościołem Radomia. W 1440r. został rozbudowany i częściowo przebudowany w stylu gotyckim. W 1809r. władze austriackie urządziły w nim magazyn. Potem mieściły się tu kolejno areszt wojskowy, przytułek i szpital psychiatryczny. Od 1978r. ponownie pełni funkcję sakralną. W latach 1980-86 odrestaurowany według projektu architekta prof. Wiktora Zina. Jedno ze zdjęć przedstawia tablicę informacyjną PTTK, na której książęta Leszek Biały i Bolesław Wstydliwy stali się królami.

W zewnętrznej wnęce kościoła (od północnej strony) została wyeksponowana stara płyta nagrobna. Przypuszcza się, że może to być nagrobek krzyżowca z XIIw.

Zobacz też tablice pamiątkowe wewnątrz kościoła i popiersie Jana Pawła II.