Kościół Świętej Trójcy

  Zobacz na mapie

 

 


Budynek kościoła przed odnowieniem elewacji

 

 

Kościół stanowi część zespołu klasztornego siostr benedyktynek, ufundowanego w 1616 r. Po pożarze podczas potopu szwedzkiego został w latach 1678-1691 odbudowany wg projektu Tylmana z Gameren. Pod zaborem rosyjskim pełnił rolę cerkwi, w czasie I wojny światowej Austriacy urządzili w nim magazyn. W latach 1924-25 przebudowany w stylu neobarokowym, od 1947 r. pod zarządem oo Jezuitów. Budynki klasztorne od początku XIX w. pełniły funkcję lazaretu i więzienia, obecnie są siedzibą Centrum Duszpastersko Administracyjnego Diecezji Radomskiej.