Ulica Koralowa

  Zobacz na mapie

Ulica Koralowa prowadzi od ul. Pacyńskiej do ul. S. Bełżeckiego. Krzyżuje się z ul. A. i M. Gierymskich.