Ulica Kornela Makuszyńskiego

  Zobacz na mapie

Ulica Kornela Makuszyńskiego prowadzi od ul. K. I. Gałczyńskiego do ul. J. Tuwima. Krzyżuje się z ul. J. Korczaka.