Ulica Elżbiety Jackiewiczowej

  Zobacz na mapie

Ulica Elżbiety Jackiewiczowej prowadzi od ul. K. I. Gałczyńskiego do ul. J. Tuwima.

Do grudnia 2017 r. była to ulica Leona Kruczkowskiego.