Ulica Ludwika Solskiego

  Zobacz na mapie


Widok od strony ul. S. Jaracza

Ulica Ludwika Solskiego prowadzi od ul. Planty do ul. S. Jaracza. Krzyzuje się z ul. W. Bogusławskiego.