Ulica Madrycka

  Zobacz na mapie

Ulica Madrycka prowadzi od ul. Londyńskiej do ul. Wiedeńskiej. Krzyżuje się z ul. Paryską.