Ulica Marglowa

  Zobacz na mapie


Widok od strony ul. Kieleckiej

 


Nieco dalej

 

Ulica Marglowa prowadzi od ul. Kieleckiej do ul. Zachodniej. Krzyżuje się z ul. J. K. Chodkiewicza.