Ulica Marywilska

  Zobacz na mapie


Widok w kierunku ul. 1905 Roku

 


Widok w kierunku ul. Gdyńskiej

 

Ulica Marywilska prowadzi od ul. 1905 Roku do ul. Tartacznej, krzyżując się po drodze z ul. Gdyńską.