Ulica Nizinna

  Zobacz na mapie

Ulica Nizinna prowadzi od ul. Bulwarowej do ul. Peryferyjnej. Krzyżuje się z ulicami Halinowską, Genewską, A. Nobla i Lazurową.