Ulica Płocka

  Zobacz na mapie


Widok od strony ul. Planowej

Ulica Płocka prowadzi od ul. Planowej do ul. Racławickiej.