Ulica Padewska

  Zobacz na mapie


Widok od strony ul. Wierzbickiej

Ulica Padewska prowadzi od skrzyżowania z ulicami Warsztatową i Elegii do ul. J. Zamoyskiego. Krzyżuje się z ul. Pieśni.