Ulica Poprzeczna

  Zobacz na mapie

Ulica Poprzeczna prowadzi od ul. Kieleckiej do ul. Wolanowskiej.