Inscenizacja powstania styczniowego - 23 stycznia 2011