Ulica Ptasia

  Zobacz na mapie

Ulica Ptasia prowadzi od ul. Wiejskiej w kierunku zachodnim. Krzyżuje się z ul. J. Marjańskiego.