Rondo Jana Łaskiego

  Zobacz na mapie


Widok w kierunku południowo-zachodnim

Rondo Jana Łaskiego to skrzyżowanie ul. Kieleckiej z ulicami NSZZ "Solidarność" i Maratońską. Nazwę nadano uchwałą Rady Miejskiej z 27 listopada 2003 r.