Rzeźba Chrystusa u słupa - Rwańska przy kościele

  Zobacz na mapie

 

 

Wykonana z szydłowieckiego piaskowca rzeźba pochodzi z 1838 roku, stoi przy ul. Rwańskiej obok fary. Umieszczona na sześciometrowej kolumnie figura przedstawia "Chrystusa u słupa", czyli stojącego przy słupie po pojmaniu i skazaniu na ubiczowanie. Podczas burzy w marcu 1993 r. rzeźba spadła z kolumny i rozpadła się na kawałki. Po renowacji, dokonanej przez konserwatorów z Muzeum im. Jacka Malczewskiego, nie wróciła jednak na swoje miejsce, gdyż okazało się, że naprawy i wzmocnienia wymaga również kolumna. Udało się to zrobić dopiero w 2007 r.