Ulica Sadownicza

  Zobacz na mapie

 


widok w stronę ul. Hodowlanej

 


widok w stronę ul. Pasterskiej

 

Ulica Sadownicza prowadzi od ul. Hodowlanej do ul. Pasterskiej. Została utworzona 26 czerwca 2015 r. (uchwała Rady Miasta nr 152/2015).