Ulica Samuela Beneta

  Zobacz na mapie

Ulica Samuela Beneta prowadzi od al. Wojska Polskiego do ul. Towarowej. Krzyżuje się z ul. Cygańską.