Ulica Saska

  Zobacz na mapie

Ulica Saska prowadzi od ul. Chłodnej do ul. Klementyny.