Ulica Senatorska

  Zobacz na mapie

Ulica Senatorska prowadzi od ul. Genewskiej do ul. Halinowskiej.