Ulica Sierpowa

  Zobacz na mapie

Ulica Sierpowa prowadzi od ul. Działkowej do ul. Godowskiej.