Ulica Sosnowa

  Zobacz na mapie

Ulica Sosnowa prowadzi od ul. B. Limanowskiego do ul. Wierzbickiej. Krzyżuje się z ul. Składową.