Ulica Spadzista

  Zobacz na mapie

Ulica Spadzista prowadzi od ul. Wolanowskiej w kierunku skrzyżowania ulic Kieleckiej i Garbarskiej.