Ulica Stanisława Lachtary

  Zobacz na mapie


listopad 2013

 


maj 2011

 

Ulica Stanisława Lachtary została kiedyś wytyczona jako uliczka biegnąca wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 34, łącząca ulice gen. J. Bema i Miłą. Obecnie w tym miejscu znajdują się parkingi, a ulicę można odnaleźć tylko na starych planach Radomia.