Ulica Stefana Okrzei

  Zobacz na mapie


Widok na południe od strony ul. Metalowej

 

Ulica Stefana Okrzei prowadzi od ul. Odrodzenia do ul. Metalowej. Krzyżuje się z ul. Puławską.