Ulica Szwarlikowska

  Zobacz na mapie

 


Ten sam odcinek od strony ul. Wolność

 

 

 

Ulica Szwarlikowska prowadzi od placu Reformacji przy kościele ewangelicko-augsburskim w kierunku zachodnim, krzyżując się po drodze z ul. Wolność i ul. Esterki. Końcowy odcinek Szwarlikowskiej jest ślepy i znajduje się w pobliżu ul. B. Limanowskiego.