Ulica Taczowska

  Zobacz na mapie


Widok od strony ul. Milejowickiej

Ulica Taczowska prowadzi od ul. Milejowickiej do ul. gen. F. Kleeberga.